prihláseniekošíkkontaktdopravné
Chovateľské potreby a krmivá pre hlodavceChovateľské potreby a krmivá pre psovChovateľské potreby a krmivá pre mačkyChovateľské potreby a krmivá pre rybičkyChovateľské potreby a krmivá pre vtákyChovateľské potreby a krmivá pre teraristiku
Hlodavce doma
Pes doma
Mačka doma
Rybičky doma
Vtáky doma
Teraristika doma

Akváriové rybky

Rozpisovať sa o akváriových rybkách by znamenalo niekoľkostránkový referát, ktorý by nemal konca. O rybkách a ich chovu bolo popísané toľko literatúry, že by sme sa len stroho opakovali a nič nové by sme nepriniesli, pretože profesionálni chovatelia si nové poznatky nechávajú samozrejme pre seba.
Preto tu popíšeme len základné rozdelenie rybičiek.

ryby hermafrodity

v dnešnej dobe spoznávame čoraz viac druhov rýb tzv. hermafrodit (ryby s oboma pohlaviami). Tie delíme ešte na:
Sukcesívne - ryby meniace svoje pohlavie počas svojho života
Simultánne - ryby, ktoré sa môžu počas svojho života niekoľkokrát zmeniť na opačné pohlavia

ryby s oddeleným pohlavím

týchto rybiek je samozrejme najväčšie množstvo. Sú to ryby s daným pohlavím a svoje pohlavie nemenia. Tieto rybky delíme ďalej na:
živorodné rybky :
Už z názvu je zrejmé, že sa jedná o rybky, ktoré plodia živé mláďatá. Sú to z pohľadu rozmnožovania najmenej náročné rybky, preto sa odporúčajú začínajúcim akvaristom, pretože aj tí môžu čoskoro vidieť výsledky svojho chovateľského snaženia. Tieto rybky sa správajú aj v oddelených nádržiach ako budúca potrava pre dravé (mäsožravé ) rybky. Jedná sa totiž o ich najprirodzenejšiu potravu. U týchto rybiek sa celý proces premeny z vajíčka do malej rybky odohráva v tele samičky, ktorá je oplodnená samcom, ktorý má svoje pohlavné orgány prevažne u ritnej plutve. Medzi najznámejšie živorodky patria pávie očká (Poeciliareticulata), mečovky (Xiphophorushelleri), kominárikovia (Poeciliasphenos, Xiphophorusvariatus, Xiphophorus maculatus)
Aj u týchto rýb je ale dôležité, aby boli mladé rybky ulovené. Môže u nich dochádzať k čiastočnému kanibalizmu, ak sa mladý poter nemá kde schovať (napr. v plávajúcich rastlinách na hladine).

Ryby kladúce ikry :
Týchto rýb je väčšina a sú určené pre skúsenejších a profesionálnych chovateľov. Každý druh týchto rybiek vyžaduje špeciálnu prípravu pre rozmnožovanie a taktiež špecifický prístup podľa druhu. Niektoré druhy kladú ikry do dna, iné na listy rastlín, ďalšie na kamene, do jaskyniek. Preto je nutné im pripraviť také prostredie, ktoré im bude najviac vyhovovať.
u týchto rybiek samička nakladie ikry a samček ich oplodní  spermiami, ktoré okolo ikier vypúšťa do vody.
Niektoré rybky sa ďalej o svoju znášku starajú a chránia ju (niekedy obaja partneri, niekedy len jeden z nich), iní sa správajú k svojim potomkom úplne krkavčie. Tieto rybky je nutné po vytrení z nádrže vyloviť, inak by boli schopné svoje potomstvo zlikvidovať. Preto sa používajú ďalšie nádrže, ako vytieračky a odchovné nádrže.

Agresivita pri párení
:
Niektoré samce labyrintek a cichlíd sú k svojim samiciam veľmi agresívne a môžu ich aj ubiť
k smrti. Jedná sa  o zakódované správanie, je to predovšetkým preto, že títo samci sú neustále pripravení k páreniu. V prírode by samica, ktorá sa chce vytrieť, po párení odplávala z dohľadu takého samca. To v nádrži môže veľmi ťažko. Preto je nutné jej pripraviť do nádrže veľké množstvo rôznych úkrytov, kde by mohla zmiznúť. Samec akceptuje iba samicu pripravenú na párenie, ostatné vyháňa zo svojho teritória. Ak by ste spozorovali, že je niektorá samica stále naháňaná, výlovte ju do inej nádrže. V prípade, že dôjde k vytreniu, výlovte samca, aby samica mala pokoj sa ďalej starať o svoje potomstvo.
Chovateľské potreby a krmivá pre hlodavceChovateľské potreby a krmivá pre psovChovateľské potreby a krmivá pre mačkyChovateľské potreby a krmivá pre rybičkyChovateľské potreby a krmivá pre vtákyChovateľské potreby a krmivá pre teraristiku